Technical Archives and Scanning

Archive is a system which on one hand enables grasping of data with all the contributing elements like scanning, attribution and compression and on the other hand this modern information system enables quality handling with documents. It enables safety, accessibility and quick review of the files that represent project documentation.

The main advantages of electronic archiving are:

Fast access to information
• Lower costs of operation
Control over documents
Safety before destruction and reduction of archive space 

We offer the following supporting services:

- Grasping of documents in digital form
- Grasping of documents in physical form
- The conversion of documents from physical to digital form
- Conversion of documents from digital form into a long-term archive form
- Editing and/or selection of documents

For all certified services we provide the highest level of legal coherence, authenticity and integrity of documentation and adequate safety of documentation during the execution of the services.

As a sign of quality management our company performed certain procedures by Slovenian national Archive:

- Registration as provider of equipment and digital storage services (No. 3821-24/2007/9),

- Confirmation of internal rules and instructions as provider of equipment and digital storage services (No. 3820-2/2014/12) and

- Received a certificate for implementation of services for grasping documentation no. e-ARS 2016/CS001.

The certificate was awarded in accordance with Slovenian legislation and gives our customers and partners a clear indication and assurance that we perform professional and quality services that are in accordance with the required level of service of the Archives of Republic of Slovenia. This guaranties that all certified services are also conducted on world renown and certified hardware and software.

Monolit d.o.o. is the first small company that obtained this certificate and one of four companies that offer certified services in the Slovenian market.

Archive logo

 

Sistem je vsebinsko razdeljen v dva sklopa:

 • sistem za upravljanje centralne (glavne) podatkovne baze dokumentacije,
 • sistem za upravljanje lokalne (oddaljene) podatkovne baze.

Bistvene prednosti rešitev elektronskega arhiviranja so:

 • hiter dostop do informacij,
 • nižji stroški poslovanja,
 • nadzor nad dokumenti,
 • varnost pred uničenjem ter zmanjšanje arhivskega prostora.

Naše rešitve obsegajo:

 • projektiranje rešitev elektronskega arhiva, skladno z želenimi cilji in zahtevami naročnika
 • načrtovanje, izdelavo in implementacijo rešitev
 • integracijo rešitev z obstoječimi poslovnim aplikacijami naročnika
 • storitve zajema in obdelave dokumentov.

Uporaba rešitev elektronskega arhiviranja prinaša številne prednosti:

 • Centralen 

Naša lastna rešitev na področju digitalnega arhiviranja je sistem "Digitalni gradbeno-inštalacijski arhiv" (DIGIA), ki je namenjen shranjevanju in pregledovanju digitalne vsebine dokumentacije posameznega podjetja.

Arhiv je sistem, ki nam omogoča na eni strani zajem podatkov z vsemi pripadajočimi elementi kot so skeniranje atributiranje, stiskanje (kompresija), na drugi strani pa nam sodobni informacijski sistem omogoča kvalitetno delo z dokumenti. Omogoča varnost, dostopnost in hiter pregled vsebine datotek, ki predstavljajo projektno dokumentacijo.

Sistem je vsebinsko razdeljen v dva sklopa:

• sistem za upravljanje centralne (glavne) podatkovne baze dokumentacije,

• sistem za upravljanje lokalne (oddaljene) podatkovne baze.

Bistvene prednosti rešitev elektronskega arhiviranja so:

• hiter dostop do informacij,

• nižji stroški poslovanja,

• nadzor nad dokumenti,

• varnost pred uničenjem ter zmanjšanje arhivskega prostora.

Naše rešitve obsegajo:

• projektiranje rešitev elektronskega arhiva, skladno z želenimi cilji in zahtevami naročnika

• načrtovanje, izdelavo in implementacijo rešitev

• integracijo rešitev z obstoječimi poslovnim aplikacijami naročnika

• storitve zajema in obdelave dokumentov.

Uporaba rešitev elektronskega arhiviranja prinaša številne prednosti:

• Centralen arhiv vseh dokumentov

• Hitro in varno shranjevanje različnih vrst dokumentov

• Hiter in enostaven dostop do dokumentov

• Nadzor nad dostopom do dokumentov

• Enostavno upravljanje z dokumenti

• Povezava z različnimi poslovnimi aplikacijami

• Manjša potreba po prostoru

• Lažja izmenjava dokumentov

• Celovitost dokumentacije

• Aktualnost dokumentacije.

Sistem DIGIA je odprt sistem, ki omogoča maksimalno prilagoditev glede na poslovne in organizacijske potrebe posameznega naročnika. Pomembna prednost pri vzpostavitvi je tudi racionalnejša poraba finančnih sredstev, ki jo dosežemo z uporabo programske opreme odprte kode (Apache HTTP strežnik, TomCat aplikacijski strežnik, ustrezna relacijska podatkovna baza, Linux).

 

 • arhiv vseh dokumentov
 • Hitro in varno shranjevanje različnih vrst dokumentov
 • Hiter in enostaven dostop do dokumentov
 • Nadzor nad dostopom do dokumentov
 • Enostavno upravljanje z dokumenti
 • Povezava z različnimi poslovnimi aplikacijami
 • Manjša potreba po prostoru
 • Lažja izmenjava dokumentov
 • Celovitost dokumentacije
 • Aktualnost dokumentacije.

Sistem DIGIA je odprt sistem, ki omogoča maksimalno prilagoditev glede na poslovne in organizacijske potrebe posameznega naročnika. Pomembna prednost pri vzpostavitvi je tudi racionalnejša poraba finančnih sredstev, ki jo dosežemo z uporabo programske opreme odprte kode (Apache HTTP strežnik, TomCat aplikacijski strežnik, ustrezna relacijska podatkovna baza, Linux).