Tehnični arhivi in skeniranje

Arhiv je sistem, ki nam omogoča na eni strani zajem podatkov z vsemi pripadajočimi elementi kot so skeniranje atributiranje, stiskanje (kompresija), na drugi strani pa nam sodobni informacijski sistem omogoča kvalitetno delo z dokumenti. Omogoča varnost, dostopnost in hiter pregled vsebine datotek, ki predstavljajo projektno dokumentacijo.

Bistvene prednosti rešitev elektronskega arhiviranja so:

hiter dostop do informacij,
• nižji stroški poslovanja,
nadzor nad dokumenti,
varnost pred uničenjem ter zmanjšanje arhivskega prostora.

Strankam nudimo izvedbo sledečih spremljevalnih storitev:

- Zajem dokumentarnega gradiva v digitalni obliki
- Zajem dokumentarnega gradiva v fizični obliki
- Pretvorba dokumentarnega gradiva iz fizične v digitalno obliko
- Pretvorba dokumentarnega gradiva iz digitalne oblike v obliko za dolgoročno hrambo
- Urejanje ali odbiranje dokumentarnega gradiva

Za vse storitve zagotavljamo najvišji nivo zakonske skladnosti, avtentičnost in celovitost gradiva ter ustrezno varnost gradiva med izvajanjem storitev.

V znak kakovosti poslovanja smo izvedli sledeče postopke pri Arhivu Republike Slovenije: 

- Registracijo kot ponudnik opreme in storitev (odločba št. 3821-24/2007/9),

- potrditev notranjih pravil za izvajanje spremljevalnih storitev (odločba št. 3820-2/2014/12) ter

- pridobitev certifikata Arhiva Republike Slovenije za izvajanje spremljevalnih storitev št. e-ARS 2016/CS001.

Pridobljeni certifikat je bil podeljen v skladu s slovensko zakonodajo (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA, Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva – UVDAG ter Enotnimi tehnološkimi zahtevami - ETZ), kar daje našim strankam in partnerjem jasen znak in zagotovilo, da storitve izvajamo strokovno, kakovostno in v skladu z zahtevanim nivojem Arhiva RS. To pomeni, da vse postopke izvajamo na certificirani in svetovno priznani programski in strojni opremi.

Monolit d.o.o. je prvo malo podjetje s pridobljenim certifikatom za izvajanje spremljevalnih storitev in eno od štirih podjetij, ki certificirane storitve ponujajo na slovenskem trgu.

Arhiv logo

 

Naša lastna rešitev na področju digitalnega arhiviranja je sistem "Digitalni gradbeno-inštalacijski arhiv" (DIGIA), ki je namenjen shranjevanju in pregledovanju digitalne vsebine dokumentacije posameznega podjetja.

Arhiv je sistem, ki nam omogoča na eni strani zajem podatkov z vsemi pripadajočimi elementi kot so skeniranje atributiranje, stiskanje (kompr esija), na drugi strani pa nam sodobni informacijski sistem omogoča kvalitetno delo z dokumenti. Omogoča varnost, dostopnost in hiter pregled vsebine datotek, ki predstavljajo projektno dokumentacijo.

Sistem je vsebinsko razdeljen v dva sklopa:

 • sistem za upravljanje centralne (glavne) podatkovne baze dokumentacije,
 • sistem za upravljanje lokalne (oddaljene) podatkovne baze.

Bistvene prednosti rešitev elektronskega arhiviranja so:

 • hiter dostop do informacij,
 • nižji stroški poslovanja,
 • nadzor nad dokumenti,
 • varnost pred uničenjem ter zmanjšanje arhivskega prostora.

Naše rešitve obsegajo:

 • projektiranje rešitev elektronskega arhiva, skladno z želenimi cilji in zahtevami naročnika
 • načrtovanje, izdelavo in implementacijo rešitev
 • integracijo rešitev z obstoječimi poslovnim aplikacijami naročnika
 • storitve zajema in obdelave dokumentov.

Uporaba rešitev elektronskega arhiviranja prinaša številne prednosti:

 • Centralen 

Naša lastna rešitev na področju digitalnega arhiviranja je sistem "Digitalni gradbeno-inštalacijski arhiv" (DIGIA), ki je namenjen shranjevanju in pregledovanju digitalne vsebine dokumentacije posameznega podjetja.

Arhiv je sistem, ki nam omogoča na eni strani zajem podatkov z vsemi pripadajočimi elementi kot so skeniranje atributiranje, stiskanje (kompresija), na drugi strani pa nam sodobni informacijski sistem omogoča kvalitetno delo z dokumenti. Omogoča varnost, dostopnost in hiter pregled vsebine datotek, ki predstavljajo projektno dokumentacijo.

Sistem je vsebinsko razdeljen v dva sklopa:

• sistem za upravljanje centralne (glavne) podatkovne baze dokumentacije,

• sistem za upravljanje lokalne (oddaljene) podatkovne baze.

Bistvene prednosti rešitev elektronskega arhiviranja so:

• hiter dostop do informacij,

• nižji stroški poslovanja,

• nadzor nad dokumenti,

• varnost pred uničenjem ter zmanjšanje arhivskega prostora.

Naše rešitve obsegajo:

• projektiranje rešitev elektronskega arhiva, skladno z želenimi cilji in zahtevami naročnika

• načrtovanje, izdelavo in implementacijo rešitev

• integracijo rešitev z obstoječimi poslovnim aplikacijami naročnika

• storitve zajema in obdelave dokumentov.

Uporaba rešitev elektronskega arhiviranja prinaša številne prednosti:

• Centralen arhiv vseh dokumentov

• Hitro in varno shranjevanje različnih vrst dokumentov

• Hiter in enostaven dostop do dokumentov

• Nadzor nad dostopom do dokumentov

• Enostavno upravljanje z dokumenti

• Povezava z različnimi poslovnimi aplikacijami

• Manjša potreba po prostoru

• Lažja izmenjava dokumentov

• Celovitost dokumentacije

• Aktualnost dokumentacije.

Sistem DIGIA je odprt sistem, ki omogoča maksimalno prilagoditev glede na poslovne in organizacijske potrebe posameznega naročnika. Pomembna prednost pri vzpostavitvi je tudi racionalnejša poraba finančnih sredstev, ki jo dosežemo z uporabo programske opreme odprte kode (Apache HTTP strežnik, TomCat aplikacijski strežnik, ustrezna relacijska podatkovna baza, Linux).

 

 • arhiv vseh dokumentov
 • Hitro in varno shranjevanje različnih vrst dokumentov
 • Hiter in enostaven dostop do dokumentov
 • Nadzor nad dostopom do dokumentov
 • Enostavno upravljanje z dokumenti
 • Povezava z različnimi poslovnimi aplikacijami
 • Manjša potreba po prostoru
 • Lažja izmenjava dokumentov
 • Celovitost dokumentacije
 • Aktualnost dokumentacije.

Sistem DIGIA je odprt sistem, ki omogoča maksimalno prilagoditev glede na poslovne in organizacijske potrebe posameznega naročnika. Pomembna prednost pri vzpostavitvi je tudi racionalnejša poraba finančnih sredstev, ki jo dosežemo z uporabo programske opreme odprte kode (Apache HTTP strežnik, TomCat aplikacijski strežnik, ustrezna relacijska podatkovna baza, Linux).