Prometna platforma

 

 

Podjetje Monolit se že od samih začetkov ukvarja z urejanjem in obvladovanjem prostora. Nadgradnjo obvladovanja prostorskih informacij predstavlja Prometna platforma in partnersko sodelovanje z Belgijskim podjetjem Bemobile.

Prometna platforma s kontinuiranim in anonimnim spremljanjem vozil na cesti generira informacije o dejanski gostoti prometa v danem trenutku. Na podlagi premika vozila po cesti sta izračunana pot in dejanski čas potovanja vozila.

Prometna platforma omogoča sledeče:

 • Gostota prometa na območju Slovenije.
 • Možnost dinamičnega planiranja in optimizacije voznega parka.
 • Možnost uporabe zgodovinskih podatkov za analize, razen napovedi in načrtovanje.

Prikaz pretočnosti prometa

Prednost prometne platforme:

 • Povezljivost podatkov in servisov neodvisno od platforme uporabnika.
 • Prometna informacija je na voljo in procesirana v treh časovnih načinih:
  1. Informacije v realnem času: za informacije in odločitve v realnem času,
  2. Zgodovinska informacija: pretekle informacije, zbrane v vzorcih, idealne za analizo podatkov,
  3. Informacije za napovedi: kratkoročne napovedi, pomoč pri odličitvah.
 • 100% pokritost cestnega omrežja
 • Infromacije o potovalnem času: podatki o dejanski gostoti prometa v primerjavi s točkovnimi podatki o dogodkih