PlanLogiX

PlanLogiX je zmogljivo in uporabniku prijazno programsko orodje za planiranje in optimizacijo poti v transportu in logistiki. Omogoča izračun optimalnih poti za celoten vozni park. Vgrajeno ima natančno in podrobno cestno mrežo, ki omogoča tudi vnos lastnih prometnih omejitev. Planiranje je omogočeno na vseh nivojih – od simuliranja različnih situacij do dnevnega operativnega planiranja.

Prednosti sistema PlanLogiX:

  • Enostavno in hitro planiranje transportnih poti
  • Priprava analiz in poročil
  • Znižanje transportnih stroškov
  • Zmanjšanje emisij CO2
  • Izboljšana storitev strankam
  • Fleksibilno planiranje
  • Integracija z obstoječimi ERP/CRM sistemi

PlanLogiX ponuja veliko funkcionalnosti in nastavljivih parametrov, kot so časovna okna, združljivost produktov, tipi in kapacitete vozil, kompatibilnost vozil s produkti, omejitve za vozila pri dostopu do strank, delovni čas, stroški vozil in kadra, coniranje strank in naročil, velikost skladišč, čas nakladanja in razkladanja, nastavljive hitrosti na cestah, emisije in mnogi drugi.

Več o optimizaciji z reorganizacijo transportnih poti in voznega parka lahko najdete tu.