Karta Slovenije in Evrope

Karta Slovenije je edina popolna vektorska karta, ki omogoča kartografski in tabelarični prikaz prostorskih podatkov za ozemlje celotne Slovenije.

Sestavljena je iz različnih slojev:

 • cestna mreža
 • železnice
 • vode (reke, večja jezera, morje)
 • vrhovi
 • državne meje
 • mesta in kraji
 • interesne točke – POI (bencinski servisi, hoteli, pošte, parkirišča, muzeji,...)
 • raba prostora (zelene površine, gozdne površine, pozidane površine, parki in pokopališča, športna igrišča in pokopališča)
 • objekti/zgradbe
 • ulice
 • hišne številke
 • mestni potniški promet

Zajem in vzdrževanje podatkov na karti temelji na postopku zajema iz satelitskih posnetkov, preko terenskih ogledov, z vožnjami in po obvestilu naših strank. Tako zbiramo informacije o napakah in o novostih na nivoju celotne Slovenije in skrbimo, da je naša karta vseskozi redno vzdrževana in ponuja kakovostne informacije.

 

Primer zemljevida Slovenije

Slika 1: Prikaz dela zemljevida Slovenije

Uporaba ali nakup karte ni pogojen z nobeno napravo ali programsko opremo. Karta je na voljo v izvorni obliki kot je ESRI shape format ali v drugih vektorskih(dwg, etac, mapinfo,…) in rastrskih oblikah(tif, jpg, eps,…).

Naročniki naših storitev in uporabniki navigacijske kartografije so svetovno znana podjetja, ki uporabljajo digitalno kartografijo kot osnovo za navigacijske naprave, spletne portale ter GIS sisteme. Naš dolgoletni partner in uporabnik digitalne kartografije je svetovni kartograf Navteq. Pri nas lahko naročite karte celotne EU po posameznih državah ali regijah.

Poleg tega se naša kartografija uporablja v navigacijskih napravah Garmin, Mio, I-go ter Navon. Na domačem trgu se lahko pohvalimo z našo kartografijo v nekaterih izdelkih, ki so postali orodja za vsakodnevno uporabo. To so denimo Telefonski imenik Slovenije, zemljevidi Najdi.si, PIRS in drugi. Poleg tega smo z različnimi GIS sistemi prisotni v mnogo podjetjih, kjer kartografijo uporabljajo kot podlago za različne analize, planiranja in načrtovanja ter izračune.

NAVIGACIJSKA KARTA SLOVENIJE

Karta Slovenije je 100% pokrita s cestno mrežo (avtoceste, regionalne ceste, lokalne ceste, gozdne ceste, peš poti) in vsebuje tudi navigacijske atribute, ki omogočajo izračun in prikaz poti iz kraja A v kraj B.

Prednosti vektorske karte:

 • Prihranek časa pri iskanju prostorskih informacij
 • Pomoč pri izvajanju del na operativnem nivoju
 • Pomoč strateškim odločitvam na nivoju vodstva
 • Služi kot dodatek geografskim informacijskim sistemom

Storitev je namenjena predvsem podjetjem z lokacijsko razpršenimi objekti, gradbenim podjetjem in investitorjem, distributerjem, komercialistom in vsem tistim, ki zaradi velikosti ali narave svoje dejavnosti potrebujejo hiter dostop do ažurnih prostorskih podatkov.

Karta se lahko uporablja v različne namene:

 • za prikaz na spletnih straneh,
 • kot podpora pri izdelavi geo-analiz in študij,
 • za logistično podporo podjetjem,
 • kot podlaga za izračun optimalne poti,
 • za izdelavo kart in pripravo na tisk,
 • za uporabo v lokacijskih servisih,
 • za uporabo v mobilnih navigacijskih napravah, spletnih in mobilnih aplikacijah,
 • za uporabo v prostem času, načrtovanje izletov.

Zaradi različnih potreb in želja strank po prostorskih podatkih je možna uporaba karte kot celote ali posameznega sloja.

TOPOGRAFSKA KARTA SLOVENIJE

Zaradi različnih želja in povpraševanja na trgu smo našo karto Slovenije nadgradili še s topografskimi podatki, zanimivimi predvsem za pohodnike, reševalce, kolesarje ter vse, ki si želijo spoznati našo zeleno Slovenijo tudi po stran poteh.

Topografska karta zajema:

 • Gozdne površine
 • Vode
 • Objekte
 • Interesne točke
 • Zemljepisna imena
 • Pohodne poti:
  • Markirana steza (normalna, zahtevna)
  • Nemarkirana steza
  • Slovenska planinska pot
  • Slovenska geološka pot
  • Evropka peš pot E6
  • Evropka peš pot E7
  • Vinska cesta
  • Gozdna učna pot
 • Turistične poti:
  • Zlatorogova pot
  • Smaragdna pot
  • Vetrova pot
  • Sončna pot
  • Jantarjeva pot
  • Krošnjarska pot
  • Šavrinska južina
  • Jajčarice
  • Mlinska cesta
 • Znane kolesarske poti
 • Smučarske proge
 • Glavne ceste in železnice za lažjo orientacijo

 

Slika 2: Topografska karta

Slika 2: Topografska karta

Višinski prikaz

Slika 3: Višinski prikaz

Za pohodnike in vse ostale uporabnike na karti izstopajo nekatere pomembne stvari. Podatki so nadgrajeni s plastnicami, izpostavljene so planinske poti, označene so koče, bivaki (tudi s telefonsko številko), vrhovi z imeni in nadmorskimi višinami, vidnejše so gozdne in ostale zelene površine, skalnata območja, vodne površine in podobno. Topografska karta s pomočjo navigacijske naprave omogoča povsem nova doživetja na znanih in manj znanih poteh.

Obe karti sta javno dostopni za vpogled preko našega portala.