Geografski informacijski sistem

Geografski informacijski sistemi (GIS) predstavljajo celovito rešitev za zajem, prikazovanje in distribucijo prostorskih podatkov in informacij. Nudijo nam neizčrpen vir izvedenih informacij, s pomočjo katerih lahko izvajamo dela na operativnem področju ali pa so v pomoč strateškim odločitvam na nivoju vodstva. Največja moč prostorskih informacijskih sistemov je izvajanje prostorskih analiz.

Ključna faza razvoja informacijskega sistema je ugotavljanje potreb naročnika, ki jih zaznamo skozi naslednje aktivnosti:

 • Zbiranje informacijskih zahtev
 • Opredelitev zahtev
 • Podrobna analiza zahtev
 • Izdelava GIS sistema

Glavni cilj izdelave modela obravnavanega GIS sistema je doseči optimalno razumevanje delovanja postopkov in pridobitev osnove za vzpostavitev logičnega in fizičnega modela informacijskega sistema, katerega podlaga je naša karta.

V sistemu GIS nastopa 5 osnovnih elementov, ki ta sistem tudi tvorijo:

 • Strojna oprema
 • Programska oprema
 • Geokodirane baze podatkov
 • Organizacija, postopki in metodologija
 • Ljudje

 

GIS shema

GIS shema

Organizacijsko pa GIS razdelimo na naslednje podsisteme:

 • Zajem podatkov (skaniranje, vektorizacija, geolociranje)
 • Manipulacija s podatki (vzdrževanje, pregledovanje, prostorske analize)
 • Prezentacija (Izrisi, izpisi, digitalna kartografija)

Geografski informacijski sistemi združujejo lastnosti geografskih informacijskih sistemov, lahko pa tudi tehničnih digitalnih arhivov in sistemov za upravljanje z dokumenti ter tako predstavljajo integrirano rešitev na področju upravljanja tehničnih sredstev in tako uporabniku nudijo kakovostno informacijsko podporo pri pridobivanju različnih informacij o tehničnih sredstvih, infrastrukturnih sistemih, nepremičninah, ipd. Naloga GIS je biti v kar največji meri v pomoč uporabniku pri izvajanju vsakodnevnih operativnih nalog kot tudi pri strateških razvojnih odločitvah. Geografski informacijski sistemi so v geografsko lokacijske namene še zlasti uporabni pri:

 • projektiranju novih sistemov
 • intervencijskih posegih
 • komercialnih predstavitvah (lokacija prostorov, dimenzije, opremljenost)
 • sprejemanju strateških razvojnih odločitev
 • in še na mnogih drugih področjih.

Na osnovi izkušenj, ki smo jih pridobili pri delu z večjimi poslovnimi sistemi, smo razvili celovit pristop pri vzpostavljanju GIS. Ne omejujemo se z določenimi programskimi orodji in okolji, informacijsko rešitev pa prilagodimo programskemu okolju uporabnika.

Več o GIS rešitvah in storitvah tudi na naslednji povezavi Spletne in mobilne rešitve.

Za več podatkov se obrnite na nas preko našega spletnega obrazca.