Primeri in reference

Reference

Najboljše reference so uspešno zaključeni projekti in zadovoljni naročniki. Podjetje si je v času obstoja v skladu s cilji in vizijo ter dobrim poslovnim vodenjem pridobilo reference na različnih področjih.

Partnerji

Oracle, Here (Bivši Navteq), Google.

Primeri

Primeri rešitev in storitev: