Pravila nagradne igre

Monolit2go nagradna igra: »Top fotka slovenskih kotičkov«

1. Splošne določbe:

Organizator: Monolit d.o.o., Letališka 33d, 1000 Ljubljana
Nagradna igra bo potekala na Facebooku od 10.01.2015 do 30.01.2015.

2. Kako lahko sodeluje pri nagradni igri

Sodelujejo vsi, ki objavijo sliko pohodne, planinske ali turistične poti oziroma zanimive točke ob poti. S sodelovanjem sodelujoči potrjujejo lastništvo objavljene slike.
Primeri posameznih slik:

  • Panoramski pogled s Slavnika tukaj
  • Igrivi utrinek tukaj
  • Utrinek pridnih pohodnikov tukaj

Nakup naših izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. Kakšne so nagrade:

5x – mobilna aplikacija Monolit2Go za mobilno platformo Andorid.
Denarna izplačila nagrad niso mogoča.

4. Kako bo potekalo žrebanje nagrajencev:

Zaključni del nagradne igre bo javen in bo potekal na stojnici Monolit v okviru sejma Alpe Adria Turizem in prosti čas dne 31.01.2015 ob 11h, kjer bodo lastniki najlepših slik nagrajeni.

Slike sodelujočih in nagrajencev bodo objavljene v mobilni aplikaciji Monolit2Go od 15.02.2015 z avtorja slike.

5. Kdo vse lahko sodeluje v nagradni igri:

V nagradni igri »Top fotka slovenskih kotičkov« lahko sodeluje vsak, ki sprejme pravila nagradne igre, razen zaposlenih v podjetju Monolit d.o.o.. V primeru, če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s prejemom te nagrade.

6. Kdo so nagrajenci:

Monolit d.o.o. si pridržuje pravico, da nagrade ne podari izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili oz. da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo oziroma ni lastnik objavljene fotografije. Izžrebance bomo o prejeti nagradi obvestili tudi osebno preko njihovega Facebooka profila. Nagrada je prenosljiva na drugo osebo, v kolikor nam nagrajenec pravočasno sporoči, na katero osebo se bo izvedel prenos.

7. Uporaba osebnih podatkov:

Vsak udeleženec nagradne igre s sodelovanjem potrjuje, da v celoti sprejema pogoje te nagradne igre. Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne akcije pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator lahko v tej nagradni igri zbrane osebne podatke uporabi za marketinške potrebe podjetja. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Dobitniki nagrad organizatorju nagradne igre dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov (ime,priimek, naslov, e-mail naslov, telefon) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu, z namenom obveščanja o rezultatih nagradneg igre oz. prevzema nagrade in za promocijo nagradne igre. Skladno s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje oz. neposredovanje podatkov v sredstvih javnega obveščanja o rezultatih nagradne igre in v primeru drugih marketinških potreb podjetja.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Monolit d.o.o..

8. Trajanje pravil nagradne igre:

Pravila nagradne igre začnejo veljati s pričetkom nagradne igre (10.01.2015) in trajajo do konca nagradne igre (31. 01. 2015).

9. Ostalo

V primeru nejasnosti nas kontaktirajte na info@monolit.si.