08/01/2016Pridobljen certifikat Arhiva RS

Podjetje Monolit d.o.o. je kot znak kakovosti poslovanja pridobilo certifikat Arhiva Republike Slovenije za izvajanje spremljevalnih storitev št. e-ARS 2016/CS001. Pridobljeni certifikat je bil podeljen v skladu s slovensko zakonodajo (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA, Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva – UVDAG ter Enotnimi tehnološkimi zahtevami - ETZ) in daje našim strankam in partnerjem jasen znak in zagotovilo, da storitve izvajamo strokovno, kakovostno in v skladu z zahtevanim nivojem Arhiva RS.

Certifikat zajema sledeče spremljevalne storitve:

- Zajem dokumentarnega gradiva v digitalni obliki

- Zajem dokumentarnega gradiva v fizični obliki

- Pretvorba dokumentarnega gradiva iz fizične v digitalno obliko

- Pretvorba dokumentarnega gradiva iz digitalne oblike v obliko za dolgoročno hrambo

- Urejanje ali odbiranje dokumentarnega gradiva

Za vse certificirane storitve zagotavljamo najvišji nivo zakonske skladnosti, avtentičnost in celovitost gradiva ter ustrezno varnost gradiva med izvajanjem storitev.

Monolit d.o.o. je prvo malo podjetje s pridobljenim certifikatom in eno od treh podjetij, ki certificirane storitve ponujajo na slovenskem trgu.